Bộ Chính trị ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Ngày 4-8-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung...

Please install the Flash Plugin

Playlist
CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 33/2017
CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 32/2017
CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 31/2017
CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 30/2017
CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 29/2017

 Hình ảnh

khoi-cong-2-2015-10-10-14-22
Image 1 of 4
Số lượt truy cập
00018403