Giới thiệu
Giới thiệu
Danh bạ điện thoại các đơn vị 
01/01/2015 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ & HỔ TRỢ

 I. CÔNG AN TP PHAN RANG-THÁP CHÀM

       Điện thoại: 068.3822516

        1. CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔ VINH

       Điện thoại: 068.3888112

       2. CÔNG AN PHƯỜNG BẢO AN

       Điện thoại: 068.3888008

          3. CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC MỸ

       Điện thoại: 0683.824008

        4. CÔNG AN PHƯỜNG PHỦ HÀ

      Điện thoại: 068.3823350

        5. CÔNG AN PHƯỜNG ĐÀI SƠN

      Điện thoại: 068.3834804

          6. CÔNG AN PHƯỜNG THANH SƠN

      Điện thoại: 068.3822912

        7. CÔNG AN PHƯỜNG TẤN TÀI

      Điện thoại: 068.3823945

         8. CÔNG AN PHƯỜNG MỸ ĐÔNG

      Điện thoại: 068.3895787

         9. CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HẢI

      Điện thoại: 068.3895009

          10. CÔNG AN PHƯỜNG KINH DINH

      Điện thoại: 068.3822563

          11. CÔNG AN PHƯỜNG MỸ HƯƠNG

      Điện thoại: 068.3822521

        12. CÔNG AN PHƯỜNG VĂN HẢI

      Điện thoại: 068.3891266

        13. CÔNG AN PHƯỜNG MỸ HẢI

      Điện thoại: 068.3897609

        14. CÔNG AN PHƯỜNG MỸ BÌNH

      Điện thoại: 068.3832259

          15. CÔNG AN PHƯỜNG ĐẠO LONG

                  Điện thoại: 068.3822610

       16.CÔNG AN XÃ THÀNH HẢI

                  Điện thoại: 068.3937060

 

II. CÔNG AN HUYỆN NINH HẢI

                 Điện thoại: 068.3873013

  III. CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC

            Điện thoại: 068.3864529

IV. CÔNG AN HUYỆN NINH SƠN

            Điện thoại: 068.3854223

 V. CÔNG AN HUYỆN THUẬN BẮC

            Điện thoại: 068.3625013

  VI. CÔNG AN HUYỆN THUẬN NAM

            Điện thoại: 068.3750100

VII. CÔNG AN HUYỆN BÁC ÁI

            Điện thoại: 068.3840138