Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Cuộc thi viết "Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)" 
11/05/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 171/KH-BCA-TWĐTNCSHCM giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch phối hợp số 128 về phối hợp tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) với những nội dung sau:

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia cuộc thi

Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh. Đối với lực lượng Công an, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ (có độ tuổi dưới 35) hiện đang công tác, sinh hoạt tại Công an các đơn vị, địa phương phải tham gia cuộc thi (thí sinh có thể tham gia thi cá nhân hoặc tập thể).

2. Nội dung cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức bằng hình thức thi viết, gồm 05 câu hỏi cụ thể như sau:

Câu 1: Ngày truyền thống CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống CAND Việt Nam?

Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng CAND?

Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được  Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay?

Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sĩ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng CAND?

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

- Bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với câu hỏi số 5 trả lời không quá 2.000 từ. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, không quá cầu kỳ về hình thức thể hiện.

- Cá nhân hoặc nhóm (không quá 05 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục.

Lưu ý: Thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo được đăng tải trên các báo: Báo CAND, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Truyền hình CAND, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Website Đoàn Thanh niên và một số phương tiện truyền thông kể từ tháng 4/2020.

4. Thời gian tổ chức cuộc thi

Cuộc thi được phát động từ ngày ban hành kế hoạch đến tháng 8/2020 và được chia làm các bước như sau:

- Bước 1: Công an các đơn vị, địa phương; các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai kế hoạch đến cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh thiếu niên; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh thiếu niên viết bài tham gia cuộc thi và tổng hợp bài dự thi gửi về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) trước ngày 20/6/2020.

- Bước 2: Tổ chức chấm vòng sơ khảo và chọn 05 bài dự thi xuất sắc, tiêu biểu gửi về tham gia cuộc thi cấp Trung ương trước ngày 20/7/2020.

- Bước 3: Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

- Dành cho tập thể Công an các đơn vị, địa phương; tập thể các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai có hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp tỉnh có chất lượng.

- Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

     + 01 Giải nhất, tiền thưởng:            3.000.000 đồng.

     + 01 Giải nhì, tiền thưởng:             2.000.000 đồng.

     + 02 Giải ba, tiền thưởng mỗi giải:          1.000.000 đồng.

     + 03 Giải khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải:   500.000 đồng.

2. Giải cá nhân

- Dành cho các cá nhân hoặc nhóm tác giả có bài dự thi đạt chất lượng cao.

- Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

     + 01 Giải nhất, tiền thưởng:                              2.000.000 đồng.

     + 01 Giải nhì, tiền thưởng:                               1.500.000 đồng.

+ 03 Giải ba, tiền thưởng mỗi giải:                  1.000.000 đồng.

+ 10 Giải khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải:    500.000 đồng.

Cuộc thi viết được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về truyền thống 75 năm Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Admin