Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Công an huyện Ninh Hải: Tổ chức phát động Cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trong CAND năm 2019 
27/08/2019 
Đồng chí Thượng tá Lê Văn Bảo Trưởng CAH chủ trì buổi phát động
Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, vừa qua, Công an huyện Ninh Hải tổ chức phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ  “Vì người nghèo” trong CAND năm 2019.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức của CBCS, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu quê hương đất nước, con người trong mỗi CBCS tham gia giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với Nhân dân với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, vừa qua, Công an huyện Ninh Hải tổ chức phát động Cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ  “Vì người nghèo” trong Công an nhân dân năm 2019.
Cuộc phát động được đông đảo toàn thể CBCS trong đơn vị tham gia với sự góp mặt của đại diện các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Lãnh đạo chính quyền huyện, UBMTTQVN huyện, Ban dân vận Huyện Ủy, Huyện Đoàn, Hội LHPN huyện,…
 
 

Buổi phát động được đông đảo toàn thể CBCS hưởng ứng tham gia quyên góp, ủng hộ. Qua đó quyên góp được số tiền 48.000.000đ (CBCS Công an huyện 22.700.000đ;các đại biểu và chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: 25.300.000đ). Số tiền CBCS ủng hộ sẽ được sử dụng đúng mục đích góp phần ủng hộ và giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
Công an huyện Ninh Hải
Admin