Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) 
09/05/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 170/KH-BCA-TWĐTNCSHCM ngày 16/4/2020 của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch phối hợp số 127/KHPH-CA-TĐTN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) với một số nội dung sau:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục
- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống của Đoàn, Hội, Đội với chủ đề “Tiếp bước lửa anh hùng”; tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam và ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền về vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thăm phòng truyền thống của Công an Ninh Thuận để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tổ chức Đoàn; tổ chức tuyên truyền về truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội; phối hợp tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, xem phim, giao lưu văn hoá văn nghệ, triển lãm ảnh tư liệu... về lịch sử, truyền thống, chiến công của lực lượng CAND trong 75 năm qua.
2. Thực hiện các phong trào, hành động cách mạng
- Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.
- Các huyện, thành Đoàn phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn dân cư; nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với lực lượng CAND, gia đình các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong lực lượng CAND.
3. Một số hoạt động trọng tâm do Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức
- Phát động cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh (thời gian: từ tháng 4 đến tháng 8/2020).
- Tham gia chương trình hành quân về nguồn và Hội trại truyền thống với chủ đề “Tiếp bước lửa anh hùng” do Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức (thời gian: tháng 7, tháng 8/2020).
- Tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thời gian: tháng 8/2020).
Những hoạt động nêu trên nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi trong tỉnh về chặng đường lịch sử vẻ vang qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam; những kết quả đạt được trong 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; khẳng định quyết tâm của thanh, thiếu nhi hôm nay trong học tập, noi gương các thế hệ cha anh và những tấm gương anh hùng, liệt sỹ trẻ tuổi.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Admin