Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 
16/02/2020 
Chiến sỹ mới bước qua Cầu vinh quang
Sáng ngày 11/02/2020, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Sau Lễ giao, nhận quân tại các huyện, thành phố, 134 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được đưa về tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh. Tiếp đó, Công an tỉnh tiến hành bàn giao 50 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an.

Trong số công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm nay, số công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 18%; 100% công dân đạt sức khỏe loại I, loại II và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

 


Năm 2020, xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nói chung và công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh để cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, đúng quy trình thủ tục theo quy định trong từng khâu, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân của tỉnh.

Nguyễn Trung (PRTC)
Admin