Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Công an tỉnh Ninh Thuận hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy 
01/10/2020 
Hình ảnh triển khai điều động cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN HOÀN THÀNH VIỆC BỐ TRÍ ÍT NHẤT 05 CÁN BỘ CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG AN XÃ/1 XÃ

          Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí, sắp xếp cán bộ tăng cường cho cơ sở, chậm nhất là hết Quý III/2020 bố trí đảm bảo ít nhất 05 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã/1xã; Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn tham mưu Giám đốc Công an tỉnh sớm hoàn thành việc bố trí Công an chính quy ở các xã theo chủ trương của Bộ và tổ chức đào tạo, tập huấn đối với cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an tại địa bàn xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Tính đến ngày 28/9/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí ít nhất 05 CBCS/1 xã tại 47/47 xã (100%) với 237 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; ở 02 xã trọng điểm phức tạp về ANTT bố trí 06 CBCS/1xã. Quá trình triển khai thực hiện đã được cấp ủy, chính quyền cơ sở đón nhận, đánh giá là một chủ trương đúng đắn và phù hợp, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở hiện nay. Lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT đạt hiệu quả. Tình hình ANTT tại địa bàn các xã đã có những chuyển biến tích cực.
          Trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự Công an xã chính quy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc và chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã chính quy; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ mắc sai phạm, nhất là đối với các xã ở vùng sâu, vùng xa… để lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Mạnh Tuấn.Admin