Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Công an tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
28/09/2020 
Hội nghị triển khai công tác Dân vận năm 2020
Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đồng thời, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu, quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 242 về việc giao thực hiện công tác dân vận tại 28 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, Công an các đơn vị, địa phương được giao địa bàn làm công tác dân vận đã tích cực, nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện có kiến thức, trình độ, năng lực, có phong cách làm việc gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân có văn hóa ứng xử đúng mực và nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo; có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hình thức giao lưu văn nghệ, tiểu phẩm, băng rôn, áp phích, tờ rơi, hệ thống truyền thanh, loa di động… để phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục thanh niên hư, vi phạm pháp luật; nhận giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng; vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí tự tạo và pháo.

Nhiều mô hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” là điểm sáng của phong trào, có sức lan tỏa trong cộng đồng như: mô hình “Nồi cháo tình thương” của Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Công an huyện Ninh Sơn, Phòng Cảnh sát cơ động hằng tuần phát hàng trăm suất cháo, mỳ xào, bánh mì cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Phước, Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần và Trung tâm công tác xã hội tỉnh; mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” của Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, tình nguyện làm việc ngày thứ 7 tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các thủ tục hành chính, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, với tinh thần “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều hoạt động mang lại ý nghĩa cao như: nhận  đỡ đầu 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đề án “Cùng em đến trường”; tổ chức các bữa cơm tất niên “Ấm tình lòng mẹ” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trao tặng hàng trăm suất quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, tình nguyện hiến hàng trăm đơn vị máu nhân đạo; chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; phối hợp đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền trực quan bằng áp phích, tờ rơi thông báo tình hình dịch bệnh và hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Công an tỉnh, các điểm tiếp dân và phối hợp với các cơ sở y tế cấp tặng khẩu trang y tế miễn phí cho Nhân dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan Công an... được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hằng năm, tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành khen thưởng. Những thành tích nổi bật của các lực lượng công an trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, công tác dân vận của lực lượng công an tỉnh sẽ sẽ góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an tham gia thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và mang lại hiệu quả của công tác dân vận, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng tôn giáo và một số nội dung trọng tâm như sau:

1/ Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cụ thể hóa, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác dân vận như: Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2014 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

2/ Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp; kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ tỉnh đến cơ sở.

3/ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt các quy định về dân chủ trong CAND và quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”; phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ ANTQ, tập trung ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; vận động toàn dân tích cực tham gia tố giác, phòng chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động giao lưu kết nghĩa, xã hội từ thiện, về nguồn giúp đỡ Nhân dân khắc phục khó khăn, hoạn nạn, nâng cao văn hóa ứng xử, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

4/ Duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Công an. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Văn Cường
Admin