Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an tỉnh Ninh Thuận: Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
21/06/2019 
 
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Quân đội tỉnh Ninh Thuận nói riêng; tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an Ninh Thuận với lực lượng Quân đội trong tỉnh; phát huy trách nhiệm của CBCS, nhất là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện Chỉ thị số 58 ngày 29/3/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận, Công an tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) xác định một số nội dung sau:
1. Tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, ý chí “Quyết chiến, Quyết thắng” của quân và dân ta, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng gắn với kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019).
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương về kết quả các hoạt động chào mừng sự kiện này; công tác phối hợp giữa lực lượng Quân đội và lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.
4. Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đợt 2 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 với khẩu hiệu hành động: “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7); 57 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7)” gắn với kỉ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
5. Tổ chức chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); tham gia viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
6. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống như: tọa đàm, tìm hiểu truyền thống 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng… phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nói chung, giữa Công an Ninh Thuận và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận nói riêng.
Phòng Tham mưu
Admin 
Tin đã đưa
(08/10)
(01/10)
(26/09)
(23/09)
(18/09)
(27/08)
(25/08)
(13/08)
(07/08)
(07/08)