Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận 
26/09/2019 
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Dũng - Phó Trưởng Công an thành phố tuyên truyền tại buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa
Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên năm học 2019 - 2020.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Dũng - Phó Trưởng Công an thành phố đã thông tin những nội dung cơ bản về tình hình, chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước hiện nay; truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc; những quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trước tình hình đó; công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên…
Đây là hoạt động phối hợp giữa Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận với Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BDGĐT ngày 28/8/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh quốc phòng cho sinh viên, giúp các em hiểu rõ những quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và tạo môi trường giáo dục văn minh, lành mạnh./.
Anh Tú (PRTC)
Admin