Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phân loại, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi trong thời gian qua 
04/02/2021 
Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mang đi tiêu hủy
Sáng ngày 03/02/2021, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức buổi tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) đã thu hồi được trong thời gian qua.
Thực hiện Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, thông qua công tác tuyên truyền vận động công dân giao nộp VK, VLN, CCHT và trong công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, thời gian qua, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã thu hồi 14 súng tự chế, 27 công cụ hỗ trợ, 370 vũ khí thô sơ, hơn 100 súng, đồ chơi nguy hiểm, 97 viên đạn và 02 quả lựu đạn.

Trong đợt này, toàn bộ số VK, VLN, CCHT trên, sau khi kiểm tra phân loại, Công an thành phố đã tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT./
Dương Bình
Admin