Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Công an huyện Ninh Sơn: Tổ chức cấp chứng minh nhân dân lưu động 
26/09/2019 
 
Thực hiện kế hoạch cấp phát chứng minh lưu động trên địa bàn huyện, ngày 20/9/2019, Công an huyện đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cấp CMND lưu động tại xã Nhơn Sơn, có hơn 80 trường hợp được cấp CMND (cấp mới, cấp lại, cấp đổi) trong đó làm tại nhà cho 05 người già.
Hoạt động trên nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hưởng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời giảm bớt thời gian đi lại, không ảnh hưởng đến công việc của người dân, giảm bớt thủ tục hành chính.
Kim Sang (Ninh Sơn)
Admin