Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an huyện Ninh Phước: Tổ chức giao công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 
13/02/2020 
 
Sáng ngày 11/02/2020, huyện Ninh Phước tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn 248 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 18 trường hợp công dân trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân.
Việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 được thực hiện theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ; căn cứ chỉ tiêu được giao, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân để công dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Qua đó, đã rà soát và tuyển chọn được 18 thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Trong thời gian đến, các tân binh sẽ được tập trung, huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Thuận nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, quân sự - võ thuật và một số nội dung khác theo quy định của Bộ Công an./.
Quỳnh Anh (Ninh Phước)
Admin