Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Công an huyện Ninh Phước: Tổ chức cấp Chứng minh nhân dân lưu động cho người dân ở thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận 
03/08/2019 
Cán bộ Công an huyện hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp phát CMND
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân năm 2019 “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; đồng thời, tiếp tục thực hiện các Kế hoạch hướng về cơ sở nhằm tạo điều kiện cho bà con Nhân dân, nhất là những nguời già, tàn tật, sức khỏe yếu đi lại khó khăn được cấp Chứng minh nhân dân (CMND).
Ngày 02/8/2019, tại trụ sở Ban quản lý thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ninh Phước đã tổ chức làm thủ tục cấp CMND cho 110 trường hợp người dân trên địa bàn.
Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.
 

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện cấp CMND lưu động tại cơ sở trên địa bàn toàn huyện nhằm phục vụ tốt nhất những nhu cầu chính đáng của Nhân dân, nhất là cho người già, người tàn tật”./.
Quyền Anh (Ninh Phước)
Admin