Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Công an huyện Ninh Hải đẩy mạnh vận động Nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
13/08/2020 
Các loại vũ khí, vật liệu nổ được nhân dân tích cực giao nộp
Những năm qua, các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước. Việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép… gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, gây thiệt hại cả về vật chất và con người.
   Từ tháng 3/2020 đến nay lực lượng Công an đã vận động thu hồi được 02 súng quân dụng, 03 súng tự chế, 651 viên đạn, 04 đầu đạn, bom, mìn các loại, 43 vũ khí thô sơ, dao, kiếm, mã tấu... Tất cả các loại vũ khí, vật liệu nổ trên sau khi thu gom đều được tiêu hủy, xử lý theo quy định của pháp luật.           Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ trái phép, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an huyện khuyến cáo toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện Ninh Hải thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, buôn bán trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như: Súng quân dụng, bom, mìn, súng hơi các loại, súng tự chế, súng bắn hơi nén cồn, lựu đạn nổ, lựu đạn hơi cay, các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung nỏ…

2. Tích cực tuyên truyền và vận động người thân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, hành vi buôn bán, vận chuyển, sản xuất, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói riêng.

3. Khi phát hiện đối tượng, cơ sở có biểu hiện sản xuất, chế tạo, tàng trữ, buôn bán, mua bán các loại pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm phải báo ngay cho Trực ban Công an huyện (SĐT: 02593.873.013) hoặc Công an xã, thị trấn nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.
Công an huyện Ninh Hải
Admin