Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Công an huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 
15/09/2020 
Niêm yết công khai bộ TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe tại nơi làm việc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện
Nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong Công an nhân dân; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới, ngày 09/9/2020, Công an huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính.
Đến dự hội nghị, về phía Công an tỉnh có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu - Cơ quan Thường trực tham mưu, giúp việc công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Công an tỉnh. Về phía Công an huyện, đồng chí Thượng tá Hoàng Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện, chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an xã.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh về công tác cải cách hành chính và khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, gắn liền với việc công tác cải cách tư pháp, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân; coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả đạt được nổi bật là: (1) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn nhiều lần so với quy định; (2) các quy định về thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, rõ ràng, tránh phiền hà, giảm chi phí phát sinh, thời gian chờ đợi của tổ chức và công dân khi đến làm các thủ tục hành chính; (3) tinh thần, trách nhiệm, ý thực phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến trong quá trình thực thi nhiệm vụ được nâng cao; (4) việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định và đạt hiệu quả cao; (5) chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú,…

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính trong các giai đoạn tiếp theo, đồng chí Thượng tá Hoàng Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị chỉ đạo tập trung triển khai những nhiệm vụ công tác cụ thể, đó là:

- Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cải cách hành chính; kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp hoặc là nguyên nhân cản trở công tác cải cách hành chính.

- Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước và thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an tại trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện và giám sát cơ quan Công an trong quá trình giải quyết.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giải quyết thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Tất cả ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đều phải được trả lời trong thời gian sớm nhất.

-  Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong nội bộ lực lượng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, hậu cần.

- Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, nhất là chế độ tự kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc./.
Quốc Trình
Admin