Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Công an Ninh Thuận: Đẩy mạnh thực hiện công tác chính trị, tư tưởng 
21/11/2019 
 
Trong năm 2019, Công an tỉnh Ninh Thuận đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, cụ thể:
- Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về công tác văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử CAND,…

Qua đó, giúp cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn nghệ, xem đây là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng lực lượng Công an Ninh Thuận trong sạch, vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

Đã tổ chức 20 lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, các chuyên đề thời sự như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng trong Công an nhân dân; học tập chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 10 (khoá XII) và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ý nghĩa lịch sử, giá trị trường tồn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện di chúc của Người.

- Các cấp uỷ Đảng, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nhân dân như: Tăng cường các hoạt động dân vận, tổ chức quyên góp và tăng cường hàng trăm CBCS xuống cơ sở để giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, xây dựng nhà nhân ái, tổ chức hiến máu tình nguyện, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân …

Tổ chức hơn 70 lượt giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với các chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, “Nghĩa tình quân dân”, “Xuân tình nguyện”; “Hành quân xanh”… với Nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Đã phối hợp, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức tặng hơn 6.216 suất quà, 04 tấn gạo với tổng trị giá hơn 02 tỷ đồng; xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa; quyên góp quần áo, đồ chơi cũ, sửa chữa công trình thanh niên, xây dựng điểm vui chơi, học tập và sửa chữa 01 trường tiểu học… cho các đồng chí là Công an hưu trí, Công an xã, các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

 

Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Công an huyện Ninh Sơn tiếp tục duy trì hoạt động “Bếp ăn tình thương” và “Nồi cháo tình thương”, cấp phát cháo miễn phí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận và Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Sơn, duy trì đều đặn vào sáng thứ 6 hàng tuần.
Các hoạt động xã hội, từ thiện trên đã góp phần thắt chặt hơn tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân trong tỉnh, nhất là bà con dân tộc thiểu số; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn của CBCS, bồi đắp ý thức cộng đồng trách nhiệm của CBCS, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân và các tổ chức, cơ quan, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, tạo hình ảnh đẹp của người CBCS Công an trong lòng Nhân dân./.
H.T (PRTC)
Admin 
Tin đã đưa
(10/08)
(10/08)
(04/08)
(04/08)
(29/07)
(28/07)
(28/07)
(27/07)
(22/07)
(21/07)