Tiêu đề:THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
Hướng dẫn thủ tục:

Thủ tục

Xoá đăng ký thường trú

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiều với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Do các đơn vị sắp xếp bố trí.

Bước 3: Trả kết quả:

Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ đăng ký trả Sổ hộ khẩu (đã xóa tên) và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

* Thời gian trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Sổ hộ khẩu.

- Có một trong các loại giấy tờ phản ánh các trường hợp sau:

+ Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

+ Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

+ Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú của cơ quan có thẩm quyền;

+ Ra nước ngoài để định cư;

+ Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi đến (mẫu HK04).

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan thực hiện

- Công an xã, thị trấn đối với địa bàn các huyện;

- Đội QLHC về TTXH đối với địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Kết quả thực hiện

Sổ hộ khẩu (đã xoá tên)

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cư trú (Luật số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013);

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

   


Biểu mẫu: