Tiêu đề:Đăng ký, cấp biển số xe
Hướng dẫn thủ tục:
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Giấy khai đăng ký xe: Theo mẫu số 02 - ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của bộ công an quy định về đăng ký xe). Chủ xe có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe; ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

1

 

2. Giấy tờ của chủ xe: Theo Phần A - Phụ lục 01 - QT-PC67-01 (Chủ xe chỉ xuất trình để đối chiếu)

1

 

3. Chứng từ chuyển nhượng: theo mục 1 Phần B - Phụ lục 01 - QT-PC67-01 (đối với trường hợp chuyển nhượng xe từ tỉnh khác về đăng ký mới tại Ninh Thuận).

1

 

4. Chứng từ trước bạ: theo mục 2- Phần B - Phụ lục 01 - QT-PC67-01

1

 

5. Chứng từ nguồn gốc: theo mục 3 Phần B - Phụ lục 01 - QT-PC67-01

1

 

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

- Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ và kiểm tra thực tế xe xong.

- Cấp GCNĐK xe trong 01 ngày làm việc.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tiếp nhận hồ sơ, cấp biển số vào các buổi sáng; trả GCNĐK vào các buổi chiều (Từ thứu hai đến thứ bảy hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết)

5.6

Lệ phí

 

Thông tư số 229/2016/tt-btc ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

- Hướng dẫn cho chủ xe hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục đăng ký xe theo thứ tự, đảm bảo trật tự và khoa học; đưa xe vào nơi quy định, theo thứ tự.

Tổ chức, cá nhân

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

Giờ hành chính

 

 Theo quy định tại mục 5.2

B2

 

- Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết giấy khai Đăng ký xe theo mẫu quy định.

- Kiểm tra thực tế xe

+ Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, tải trọng và các thông số kỹ thuật khác của xe;

+ Cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế của xe, ngày, tháng, năm kiểm tra xe. Xe được cơ quan Hải quan xác nhận có số khung, không có số máy mà chỉ có số VIN (ở kính phía trước của xe) thì lấy số VIN thay thế cho số máy, trường hợp cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN không có số khung, số máy thì cơ quan đăng ký xe chụp ảnh số VIN để lưu trong hồ sơ và lấy số VIN thay thế cho số khung, số máy;

- Tiến hành kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định đối với ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân.

  Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển nhượng xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định. Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cho chủ xe theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thực hiện các bước như sau:

+ Đánh số thứ tự và thống kê, trích yếu tài liệu (Giấy khai đăng ký xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển nhượng, chứng từ nguồn gốc của xe) vào bìa hồ sơ.

+ Nhập tên, địa chỉ của chủ xe, đặc điểm của xe như: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, tải trọng, số chỗ ngồi vào máy vi tính để cấp biển số đã được cài đặt trong chương trình đăng ký, quản lý xe trên máy vi tính; ghi biển số xe vào giấy khai đăng ký xe.

+ Cấp giấy hẹn cho chủ xe, hẹn ngày trả GCNĐK và lập Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.

Bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

 

Bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

 

B3

- Trả biển số xe (hướng dẫn chủ xe lắp biển số vào vị trí theo thiết kế của xe, trường hợp thiết kế của xe chỉ lắp được 2 biển số dài hoặc 2 biển ngắn thì cho đổi biển số, kinh phí phát sinh chủ xe chịu trách nhiệm).

- Thu lệ phí đăng ký xe

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

- BM01 - QT - PC67 - 01 (Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc)

 

B4

- Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

- Đóng dấu tiêu đề “XE ĐĂNG KÝ NGÀY ... THÁNG ... NĂM ... BIỂN SỐ...” vào góc bên phải của chứng từ nguồn gốc xe.

- In giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Đối với ô tô, xe máy chuyên dùng của ngành Công an nếu bảo đảm an toàn kỹ thuật theo quy định thì in thêm Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

- Trình lãnh đạo Đội 3 hồ sơ để kiểm tra.

Bộ phận chuyên môn

 

Giờ hành chính

 

 

- Mẫu số 08 - GCNĐK xe mô tô, xe máy hoặc mẫu số 09 GCNĐK xe ô tô - ban hành kèm theo thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký xe

 

- BM01 - QT - PC67 01

B5

Kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu đồng ý (hồ sơ đúng quy định) thì ký vào giấy khai đăng ký xe và trình lãnh đạo đơn vị.

+ Trường hợp không đồng ý thì trả lại B4 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo

 Đội 3

Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

- Mẫu số 08 hoặc biểu mẫu số 09.

 

- BM01 - QT - PC67 01

B6

Duyệt hồ sơ:

Nếu đồng ý (hồ sơ đúng quy định) thì ký vào giấy khai đăng ký xe và trình lãnh đạo đơn vị.

+ Trường hợp không đồng ý thì trả lại B5 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo

đơn vị

Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

- Mẫu số 08 hoặc biểu mẫu số 09.

 

- BM01 - QT - PC67 01

B7

- Đóng dấu GCNĐK xe và các giấy tờ khác (nếu có) theo quy định.

- Dán ép GCNĐK xe.

- Bàn giao hồ sơ đăng ký xe cho cán bộ quản lý hồ sơ; báo cáo kết quả đăng ký xe theo quy định.

Bộ phận chuyên môn

Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

- Mẫu số 08 hoặc biểu mẫu số 09.

 

- BM01 - QT - PC67 01

B8

- Trả GCNĐK x echo chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

- Thu lại giấy hẹn.

- Vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc và Thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận tiếp nhận, trả  kết quả

Giờ hành chính

- Mẫu số 08 hoặc biểu mẫu số 09.

- BM01 - QT - PC67 01

- Phụ lục 08 - STCL.

- Phụ lục 09 - STCL.

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008 .
  • Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe
  • Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Bông an quy định về quy trình đăng ký xe
  • Thông tư số 229/2016/TT-BCA ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

  1. HỒ SƠ  LƯU

TT

TÊN HỒ SƠ

MÃ HIỆU

NƠI LƯU

THỜI GIAN LƯU

P/pháp hủy hồ sơ

1

Bộ hồ sơ TTHC quy định tại mục 5.2

 

PC67

Lâu dài

Theo Quy trình kiểm soát hồ sơ QT-HT-02

2

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

BM01-QTPC67-01

Nt

Nt

3

Giấy biên nhận

Phụ lục 06 - STCL

Nt

Nt

4

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08 - STCL

Nt

nt

5

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09 - STCL

Nt

nt

 

Biểu mẫu: