Tiêu đề:3/ ĐĂNG KÝ LẠI MẪU CON DẤU
Hướng dẫn thủ tục:

Thủ tục

Đăng ký lại mẫu con dấu

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận, ngày trả kết quả và giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay và viết phiếu hướng dẫn để cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải có văn bản trả lời cơn quan, tổ chức (trong thời hạn 03 ngày làm việc) về việc tử chối giải quyết hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6); trừ các ngày Lễ, Tết, thứ 7, chủ nhật.

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục hành chính:

- Theo đúng ngày giờ hẹn trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nộp giấy biên nhận; con dấu cũ và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cũ để nhận con dấu mới và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu mới.

- Cán bộ tiếp dân ghi chép đầy đủ thông tin về con dấu, người đến nhận dấu vào Sổ giao trả con dấu.

- Người nộp hồ sơ tiếp nhận con dấu mới, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu mới và ký nhận trong Sổ giao trả con dấu.

Cách thức thực hiện

 Cơ quan, tổ chức cử người đến liên hệ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thành phần,

số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

- Đối với từng trường hợp cụ thể thì thực hiện như sau:

+ Đối với cơ quan, tổ chức có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

+ Đối với cơ quan, tổ chức có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với cơ quan, tổ chức bị mất con dấu, hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu, có nhu cầu đăng ký lại mẫu con dấu do bị biến dạng, mòn, hỏng, thay đổi chất liệu, có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên hoặc bị mất con dấu .

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

Kết quả thủ tục hành chính

- Con dấu.

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Giấy chứng nhận thu hồi con dấu.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

 

Biểu mẫu: