Tiêu đề:17/ KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NNN TẠI VIỆT NAM QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Hướng dẫn thủ tục:

THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NNN TẠI VIỆT NAM QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an)

Thủ tục

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận (cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) thực hiện như sau:

- Truy cập vào địa chỉ: https:ninhthuan.xuatnhapcanh.gov.vn

- Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).

- Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

  Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Cách thức thực hiện

Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Thời hạn giải quyết

24 giờ/07 ngày.

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân gồm:

+ Cơ sở lưu trú là khách sạn.

+ Đối với các cơ sở lưu trú khác; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử.

Lệ phí

không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Căn cứ pháp lý

  + Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 26/06/2014;

+ Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

Biểu mẫu: