Tiêu đề:ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
Hướng dẫn thủ tục:

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Thủ tục

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in và trả giấy biên nhận.

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả:

Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho cán bộ trả kết quả và kí nhận.

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ chủ nhật và các ngày lễ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (mẫu TT01).

2. Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (nếu là bản chụp phải kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

3. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh có QTVN, gồm:

- Giấy khai sinh (trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ QTVN thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh QTVN của cha, mẹ).

- Giấy Chứng minh nhân dân.

- Hộ chiếu Việt Nam.

- Quyết định cho trở lại QTVN, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

- Giấy tờ khác (giấy xác nhận công dân) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp xác nhận đương sự còn giữ QTVN theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

4. 03 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (02 tấm ảnh dán vào đơn đề nghị và 01 tấm để rời).

5. Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam:

- Đối với trường hợp người xin thường trú đã được sở hữu nhà tại Việt Nam phải có bản sao một trong những giấy tờ sau đây chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu) như:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở.

+ Hợp đồng mua nhà ở.

+ Giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư, xây dựng để bán.

+ Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.

- Đối với trường hợp người xin thường trú thuê, mượn, ở nhờ nhà ở của cá nhân, phải có:

+ Bản sao hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của cá nhân (nếu là bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

+ Văn bản chứng minh người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho người đó đăng ký thường trú (Mẫu TT02).

+ Bản sao giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở của người cho thuê, mượn, ở nhờ (nếu là bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

6. Đối với CDVNĐCONN đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo, thì hồ sơ phải có ý kiến bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở tôn giáo đó đồng ý cho người đó đăng ký thường trú, kèm theo giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, hoặc là người chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về tôn giáo chấp thuận cho người đó về Việt Nam hoạt động tôn giáo.

Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi hồ sơ kèm theo ý kiến nhận xét, đề xuất về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải hoàn thành việc xem xét, giải quyết cho CDVNĐCNN về Việt Nam thường trú và thông báo kết quả giải quyết cho Công an tỉnh và thân nhân của người xin về Việt Nam thường trú (nếu nộp hồ sơ ở trong nước).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy báo tin.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (mẫu TT01).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- CDVNĐCONN mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp. 

- Không thuộc diện “chưa cho nhập cảnh” hoặc “tạm hoãn nhập cảnh” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của Luật Cư trú.

- Nếu về thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có giấy tờ có giá trị chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nếu về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo và hoạt động tôn giáo thì hồ sơ phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở tôn giáo và ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về tôn giáo chấp thuận cho người đó về Việt Nam hoạt động tôn giáo.

Căn cứ pháp lý

- Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

- Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư liên tịch số 03/VBHN-BCA, ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Ngoại về hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.

 

 

Biểu mẫu: