Tiêu đề:CẤP GIẤY PHÉP VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Hướng dẫn thủ tục:

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, thu phí, in và trả giấy biên nhận.

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả:

Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu phí cho cán bộ trả kết quả, và kí nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Đối với cơ quan, tổ chức bảo lãnh người nước ngoài:

- Văn bản thông báo của CQBL về việc đưa NNN vào khu vực biên giới biển.

- Giấy giới thiệu/Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc NNN vào khu vực biên giới biển.

- Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (mẫu NA14).

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của NNN.

- Thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực) hoặc giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam (thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực, thẻ APEC) của NNN.

2. Đối với cá nhân bảo lãnh NNN:

- Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (mẫu NA15).

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của NNN.

- Thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực) hoặc giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam (thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực, thẻ APEC) của NNN.

- Giấy tờ chứng minh quan hệ với cá nhân bảo lãnh.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân; tổ chức.

 

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép.

Lệ phí

10 USD/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (mẫu NA14).

- Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (mẫu NA15).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13).

- Quyết định 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.

- Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

 

 

Biểu mẫu: