Tiêu đề:6/ GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC
Hướng dẫn thủ tục:

THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

(Ban hành theo Quyết định số 1655/QĐ-BCA-A61 ngày 09/05/2016 của Bộ Công an)

Thủ tục

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

Trình tự thực hiện

Bước1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ 287 đường 21/8, phước Mỹ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận).

            -  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

            + Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, thu lệ phí, in và trả giấy biên nhận.

            + Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

            - Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).

Bước 3: Nhận kết quả.

            - Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu lệ phí cho cán bộ trả kết quả, và kí nhận.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

            a) Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

            b) Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5);

            c) Giấy miễn thị thực.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam đã được cấp giấy miễn thị thực.

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Gia hạn tạm trú (không quá 06 tháng).

 

Lệ phí

10 USD

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

           + Người nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng;

            + Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 1 năm;

       + Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Căn cứ pháp lý

          + Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam;

            + Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 82/2015/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam;

      + Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

 

 

Biểu mẫu: