Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Chi bộ Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thuận Bắc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022 
27/02/2020 
Đại biểu tham gia Đại hội lần thứ VII Chi bộ Điều tra tổng hợp
Ngày 25/02/2020, Chi bộ Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 -2022. Tham dự đại hội có đồng chí Thượng tá Lê Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện; các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, quần chúng của Chi bộ Điều tra tổng hợp.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Chi bộ Điều tra tổng hợp trình bày báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Điều tra tổng hợp đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp theo Hướng dẫn số 27 của Đảng ủy Công an Trung ương về sinh hoạt Chi bộ trong lực lượng Công an nhân dân; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì, đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy Chi bộ quan tâm; công tác phát triển Đảng được đặc biệt chú trọng. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả trong nhiệm kỳ qua (2017-2020), hằng năm Chi bộ đều đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tá Lê Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện ghi nhận những thành tích mà Chi bộ Điều tra tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tiếp tục gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm trong mọi lĩnh vực; đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chú trọng tự phê bình và phê bình; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh từ đại hội điểm của chi bộ, Đảng ủy sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ còn lại chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra. Sau thời gian làm việc nghiêm túc theo quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thực hiện nhiệm vụ theo vai trò, chức trách được giao./.
Sỹ Trân (Thuận Bắc)
Admin