Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Chi bộ Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ninh Phước tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 
05/03/2020 
 
Sáng 02/3/2020, Chi bộ Điều tra tổng hợp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Công an huyện Ninh Phước. Tham dự có đồng chí Hà Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện, bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, quần chúng của chi bộ Điều tra tổng hợp.
Nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua, Chi ủy Chi bộ Điều tra tổng hợp đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện tốt các nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an huyện về chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ cũng chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xem xét tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên phòng ngừa sai phạm. Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ Điều tra tổng hợp đã nhiều năm liền đạt phân loại tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ; các đồng chí đảng viên đã tham gia đóng góp tham luận có chất lượng, tập trung vào các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đồng thời, Đại hội Chi bộ Điều tra tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ khóa mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Hà Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện đã tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm để các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc học tập, phục vụ cho việc tổ chức Đại hội, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quỳnh Anh (Ninh Phước)
Admin