An ninh - Trật tự
An ninh - Trật tự
Cảnh giác với hoạt động lợi dụng quyền khiếu kiện của công dân để gây mất ANTT tại địa phương 
26/09/2019 
 
Thời gian qua, một số vụ việc khiếu kiện tuy đã được các cấp giải quyết nhiều lần; nhiều vụ việc đã được Tòa án có thẩm quyền xét xử, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện đến nhiều nơi, nhiều cấp không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Một số đối tượng xấu, số bất mãn, cơ hội chính trị và bọn phản động đã lợi dụng tình hình khiếu kiện để kích động, lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật như: Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.
Các thủ đoạn phổ biến của chúng là đi đến những địa phương có người dân đang khiếu kiện, hứa hẹn giúp đỡ “đòi công bằng”, giúp gửi đơn ra các cơ quan Trung ương; xúi giục người dân làm băng rôn, khẩu hiệu, tụ tập đông người kéo đến các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp để gây sức ép với chính quyền, đóng vai người bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân để thực hiện các bài “phỏng vấn” lồng ghép các nội dung xấu, bôi nhọ chính quyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sau đó đưa lên các trang mạng xã hội cung cấp thông tin sai lệch cho bọn phản động lấy cớ vu cáo, chống Đảng và Nhà nước ta.
Pháp luật cho phép người dân thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị qua đơn thư gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền thụ lý giải quyết; nếu người dân thấy chưa thỏa đáng thì có thể tiếp tục khiếu kiện lên cấp trên hoặc khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Khi cần tìm hiểu, tư vấn về pháp luật liên quan đến khiếu kiện, người dân nên đến các trung tâm hỗ trợ pháp lý, các văn phòng luật sư, cán bộ tư pháp... để được hướng dẫn thực hiện các quyền của công đân được pháp luật thừa nhận và bảo hộ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân, gia đình.
Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phân biệt rõ giới hạn của quyền khiếu kiện, đấu tranh với những hành vi sai trái, bảo vệ quyền lợi của mình nhưng phải đúngquy định và với tinh thấn thượng tôn pháp luật, nếu không có thể vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch và phần tử xấu chống phá chính quyền và sẽ chịu sự chế tài của pháp luật.
Phòng An ninh đối nội
Admin