Cải cách hành chính

Hướng dẫn thực hiện các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh(23/09/2020)

Căn cứ quy định tại các Luật về xuất, nhập cảnh, ngày 14/7/2020, vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 79/2020/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, có hiệu lực từ 01/9/2020. Để thực hiện các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh đáp ứng kịp thời, trách sót lọt, không trùng dẫm, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tới quý Cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan đến thực hiện các yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh một số nội dung sau:

Triển khai các giải pháp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(12/09/2020)

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai các giải pháp bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, phúc tra toàn diện kết quả thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.

Thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC và CNCH năm 2020(11/09/2020)

Công an tỉnh Ninh Thuận giới thiệu Bộ thủ tục hành chính về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực PCCC và CNCH theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng CAND

Những điểm mới của Thông tư quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo trong CAND(09/09/2020)

Ngày 3/8/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BCA quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (CAND) thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BCA ngày 4/3/2014 cho phù hợp với Luật Tố cáo 2018, Nghị định số 22/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Triển khai, áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy(31/08/2020)

Ngày 26/5/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BCA về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy, mã số QCVN 02:2020/BCA, có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2020.

Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động(13/08/2020)

Ngày 01/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi giấy thông hành(13/08/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020, về việc quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.


Nghị định số 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi)(11/08/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Triển khai, áp dụng Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa(10/08/2020)

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020, thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước từ 01/7/2020(01/08/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Bộ phận xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách thủ tục hành chính(16/07/2020)

Zalo là một ứng dụng cung cấp miễn phí cho người dùng trên điện thoại thông minh và máy tính, có những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, nhiều người sử dụng. Nắm bắt được xu hướng phát triển, sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội Zalo, Bộ phận xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận đã thiết lập, triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.


Đẩy mạnh Cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh gắn với “Dân vận khéo”(25/06/2020)

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Đảng ủy - Lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại đã tổ chức chỉ đạo, quán triệt sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh thực hiện phương châm: “Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu”. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường năng lực cán bộ, triển khai tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ Nhân dân, đầu tư trang thiết bị hiện đại… nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất.

Những quy định mới về việc cấp hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam(22/06/2020)

Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV ngày 22/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 với đa số đại biểu Quốc hội tán thành (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020). Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh; nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân. Nội dung của Luật có nhiều điểm mới, cải tiến, đơn giản hóa so với quy định hiện hành, cụ thể:


Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân(27/04/2020)

Ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 03 chương 12 điều.

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐỘI QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH – PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ - CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN(25/07/2017)

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi làm các thủ tục cấp mới, cấp, đổi hộ chiếu, Đội Quản lý Xuất nhập cảnh – Phòng Bảo vệ Chính trị - Công an tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng đổi mới các biện pháp nghiệp vụ nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh.

TẬP HUẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH(13/10/2016)

Sáng 12/10/2016, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính cho 300 đồng chí là lãnh đạo, CBCS các đơn vị, địa phương phụ trách chuyên môn và Công an phụ trách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Huyền Ngọc – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được truyền đạt một số nội dung cơ bản về kỹ năng xây dựng, theo dõi, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nội dung cơ bản các Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn – đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện…

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; năng lực giải quyết tốt công việc về xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác trong thời gian tới, phù hợp với các qui định của pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Minh