Cải cách hành chính

Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân(27/04/2020)

Ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 03 chương 12 điều.

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐỘI QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH – PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ - CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN(25/07/2017)

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi làm các thủ tục cấp mới, cấp, đổi hộ chiếu, Đội Quản lý Xuất nhập cảnh – Phòng Bảo vệ Chính trị - Công an tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng đổi mới các biện pháp nghiệp vụ nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh.

TẬP HUẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH(13/10/2016)

Sáng 12/10/2016, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính cho 300 đồng chí là lãnh đạo, CBCS các đơn vị, địa phương phụ trách chuyên môn và Công an phụ trách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Huyền Ngọc – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được truyền đạt một số nội dung cơ bản về kỹ năng xây dựng, theo dõi, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nội dung cơ bản các Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn – đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện…

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; năng lực giải quyết tốt công việc về xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác trong thời gian tới, phù hợp với các qui định của pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Minh