Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
30/09/2016 
Quang cảnh hội nghị

Nhằm giúp lãnh đạo, CBCS nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Căn cước công dân, sáng 30/09/2016,  Công an tỉnh tổ chức hội nghị Tập huấn Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đ/c Đại tá Đào Anh Thơ – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Luật Căn cước công dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua  ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.  Luật Căn cước công dân được ban hành đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người; quyền, nghĩa vụ cơ bản của  công dân . Tại hội nghị, Lãnh đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quán triệt những nội dung cơ bản của Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành như: sự cần thiết ban hành Luật Căn cước công dân; quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật CCCD; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý; quyền và nghĩa vụ công dân về CCCD;  cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, thẻ căn cước công dân, trách nhiệm của cơ quan quản lý CCCD và các hành vi bị nghiêm cấm . Để thi hành Luật Căn cước công dân, Chính phủ ban hành Nghị định 137 ngày 31/12/2015 quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Bộ Công an đã có các thông tư  hoàn thiện nhằm điều chỉnh thống nhất, đồng bộ trong cả nước.

Đ/c Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc Công an tỉnh  đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức quán triệt Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dân thi hành cho CBCS tại đơn vị, địa phương mình; chủ động khảo sát, đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nơi tiếp công dân văn minh, lịch sự, thuận thiện đảm bảo việc thực hiện công tác này được công khai, minh bạch; tiếp tục cải tiến, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo đơn giản, kịp thời, chính xác, đúng quy định; đội ngũ CBCS khi làm nhiệm vụ phải tỏ thái độ thân thiện, cầu thị và tôn trọng nhân dân khi đến liên hệ công tác.

Thực hiện: Hương Thảo