An ninh - Trật tự
An ninh - Trật tự
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Ninh Hải: Triển khai mô hình “Phòng, chống tội phạm thông qua mạng xã hội kết nối điện thoại di động cá nhân” 
12/07/2019 
Đồng chí Lê Văn Bảo - Trưởng Công an huyện Ninh Hải phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 08/7/2019, Công an huyện Ninh Hải đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm mô hình “Phòng, chống tội phạm thông qua mạng xã hội kết nối điện thoại di động cá nhân” tại địa bàn thị trấn Khánh Hải. Hội nghị do đồng chí Thượng tá Lê Văn Bảo - Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, xã, thị trấn, đại diện ban quản lý khu phố, hiệu trưởng các trường trên địa bàn thị trấn Khánh Hải và toàn thể CBCS Công an huyện.
 
 Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải phát biểu tại Hội nghị

“Phòng, chống tội phạm thông qua mạng xã hội kết nối điện thoại di động cá nhân” là một mô hình mới, tận dụng những ưu điểm của mạng xã hội (Zalo), hoạt động dựa trên việc thành lập và tạo mối liên kết giữa các nhóm Zalo để chuyển tải các thông tin tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
 
 Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Bảo - Trưởng Công an huyện nhấn mạnh hai mục tiêu chính mà mô hình hướng đến là thực hiện chức năng tuyên truyền và tiếp nhận tố giác tội phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay trên địa bàn huyện Ninh Hải.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao việc làm sáng tạo của Công an huyện Ninh Hải, đồng thời đề nghị Công an huyện tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo huyện hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và theo dõi, quản lý, tập hợp đánh giá kết quả, tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình vào cuối năm 2019.
Công an huyện Ninh Hải
Admin