Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP NINH THUẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
04/02/2020 
 

Khu công nghiệp Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp từ năm 2007, đây là tiền đề cơ bản, khung pháp lý ổn định về quy hoạch các khu công nghiệp. Bên cạnh đó Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh ủng hộ, tạo sự đồng thuận rất cao trong việc hình thành các khu công nghiệp.

Phát triển khu công nghiệp phải đảm bảo sự phát triển bền vững gắn với an sinh xã hội, phải tạo động lực kéo cánh, góp phần thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để làm tốt công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn hiện nay đối với Ban quản lý các khu công nghiệp cần thực hiện tốt những nội dung:

-Trước hết phải chuẩn bị đủ tài liệu cần thiết phục vụ công tác xúc tiến đầu tư để giới thiệu với các nhà đầu tư về hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận, về các khu công nghiệp Ninh Thuận, về chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý.

- Chuẩn bị biên tập tài liệu nội dung làm việc ngắn gọn, xúc tích dưới dạng slide.

- Công chức thành thạo ngoại ngữ.

- Có kỹ năng thuyết trình giải đáp nhà đầu tư rõ ràng, ngắn gọn, tập trung vào chủ đề chính.

- Hiểu biết cơ bản pháp luật về đầu tư và các lĩnh vực khác như: Doanh nghiệp, đất đai, thương mại, môi trường, khoa học công nghệ…

- Tổ chức xúc tiến đầu tư theo kế hoạch, đảm bảo chu đáo, hiệu quả.

Kể từ khi thành lập khu công nghiệp đến nay, Ninh Thuận luôn trải thảm đỏ để thu hút đầu tư. Đến nay các khu công nghiệp đã được quy hoạch đồng bộ và đã thu hút một số dự án lớn. Công tác xúc tiến đầu trong tình hình mới, khi mà kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục, các Công ty Tập đoàn lớn đa quốc gia đang tái cấu trúc doanh nghiệp, cấu trúc lại ngành hàng và sản phẩm. Để công tác xúc tiến đầu tư có hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp cần:

- Chủ động tìm gặp đối tác.

- Tìm kiếm thông tin các nhà đầu tư thông qua nhiều kênh khác nhau.

- Phối hợp tốt với các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của các tỉnh khác và đổi mới công tác tiếp cận nhà đầu tư:

+ Làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các Công ty nước ngoài đã đầu tư thành công tại Việt Nam.

+ Trả lời, đàm phán, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua hộp thư điện tử.

+ Gửi tài liệu qua các cuộc hội thảo, các Đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến đầu tư.

+ Tranh thủ các Bộ Ngành TW, đặc biệt là các Đại sứ quán Việt nam ở nước ngoài.

+ Phải tạo được hình ảnh ấn tượng ban đầu về khi làm việc.

- Công tác lựa chọn dự án đầu tư là khâu quan trọng nhất hiện nay.

+ Đảm bảo lựa chọn dự án tốt, trên cơ sở chủ động tìm hiểu dự án. Nếu biết có thông tin dự án tốt phải tập trung mọi khả năng để phối hợp tiếp cận, chăm sóc tạo sự hợp tác thân thiện.

+ Mỗi khu công nghiệp phải tập trung thu hút được ít nhất 01 dự án lớn (dự án điểm) nó sẽ có sức hút lan toả rất lớn đối với các dự án vệ tinh.

- Ngoài công tác quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp phải đảm bảo đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị đủ quỹ đất sạch để đón nhận đầu tư.

+ Tích cực giám sát sau đầu tư, đảm bảo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Mục tiêu thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay là cần thu hút các dự án lớn công nghệ cao, công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường thuộc các lĩnh vực: Điện tử - viễn thông (ngành kinh tế mũi nhọn), cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cao cấp (logistic, tài chính, ngân hàng…), chế biến nông sản, thực phẩm đầu cuối.

Công tác xúc tiến đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp Ninh Thuận là việc làm thường xuyên liên tục, trong quá trình xây dựng phát triển các khu công nghiệp. Nó không chỉ là trách nhiệm trực tiếp của các chủ đầu tư hạ tầng, Ban Quản lý các khu công nghiệp mà nó cần được xuyên suốt của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân trong tỉnh; tạo nên sự đồng thuận trong công tác tiếp nhận dự án đầu tư.

Hoài Ái - Phòng NV