Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Văn bản lĩnh vực Hàng hoá xuất nhập khẩu 
01/01/2017 
 

 DANH MỤC TÀI LIỆU QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐANG ÁP DỤNG.

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực

Luật

45/2005/QH 11

14/06/2005

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/01/2006

Luật

36/2005/QH 11

14/06/2005

Luật thương mại

01/01/2006

 

Nghị định

187/2013/NĐ-CP

20/11/2013

Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

20/02/2014

Nghị định

133/2013/NĐ-CP

17/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

18/10/2013

Nghị định

54/2013/NĐ-CP

22/5/2013

Bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

22/5/2013

Nghị định

08/2013/NĐ-CP

10/01/2013

Quy định sử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

01/03/2013

Nghị định

120/2011/NĐ-CP

16/12/2011

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

01/02/2012

Nghị định

63/2011/NĐ-CP

28/7/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

20/09/2011

Nghị định

75/2011/NĐ-CP

30/8/2011

Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

20/10/2011

(sửa đổi bổ sung bởi NĐ 54/2013 và NĐ 133/2013

Nghị định

109/2010/NĐ-CP

04/11/2010

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

01/01/2011

Nghi định

112/2010/NĐ-CP

01/12/2010

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

01/02/2011

Nghị định

87/2010/NĐ-CP

13/08/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/10/2010

Nghị định

43/2009/NĐ –CP

07/05/2009

Sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của  nghị định 59/2006/NĐ – CP ngày 12/06/2006 hướng dẫn thi hành luật thương mại về hàng hóa, diạch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

08/07/2009

Nghị định

39/2009/NĐ- CP

23/04/2009

Về vật liệu nổ công nghiệp

22/06/2009

Nghị định

06/2008/NĐ-CP

16/01/2008

Về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại.

13/02/2008

(sửa đổi bởi 112/2010/NĐ-CP

08/2013/NĐ-CP)

Nghị định

23/2007/NĐ-CP

12/02/2007

Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hành hoá của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

11/03/2007

( sửa đổi bởi TT-08-2013-BCT ngày 24/04/2013)

Nghị định

89/2006/NĐ-CP

30/08/2006

Quy định nội dung , cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

13/03/2007

Nghị định

72/2006/NĐ-CP

25/07/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

14/08/2006

(sửa đổi bởi VB 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011)

Nghị định

59/2006/NĐ-CP

12/06/2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa , dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

09/07/2006

(Sửa đổi bởi VB 43/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009)

Nghị định

19/2006/ NĐ-CP

20/02/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

16/03/2006

Nghị định

12/2006/NĐ-CP

23/01/2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Hết hiệu lực

1/05/2006

Sửa đổi bởi 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010)

Thay thế bởi NĐ 187/2013/NĐ-CP

Nghị định

149/2005/NĐ-CP

8/12/2005

Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

1/01/2006

(hết hiệu lực)

Nghị định

48/2005/NĐ-CP

08/04/2005

Về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến Việt Nam hoãn thực hiện hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc.

27/04/2005

Thông tư

128/2013/TT-BTC

10/9/2013

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/11/2013

Thông tư

107/2013/TT-BTC

12/8/2013

Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

26/9/2013

Thông tư

14/2013/TT-BCT

15/7/2013

Quy định về điều kiện kinh doanh than

01/9/2013

Thông tư

79/2013/TT-BTC

07/6/2013

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

22/7/2013

Thông tư

70/2013/TT-BTC

22/5/2013

Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

23/5/2013

Thông tư

58/2013/TT-BTC

08/5/2013

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

8/5/2013

Thông tư

08/2013/TT-BCT

22/4/2013

Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

07/6/2013

Thông tư

44/2013/TT-BTC

25/4/2013

Sửa đổi thuế suất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong biểu thuế xuất khẩu

09/6/2013

Thông tư

05/2013/TT-BCT

18/2/2013

Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

04/4/2013

Thông tư

01/2013/TT-BTNMT

28/01/2013

Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

01/04/2013

Thông tư

01/2013/TT-BCT

03/01/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

16/02/2013

Thông tư

193/2012/TT-BTC

15/11/2012

Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

01/01/2013

Thông tư

196/2012/TT-BTC

15/11/2012

Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại

01/01/2013

Thông tư

27/2012/TT_BCT

26/09/2012

Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010

26/9/2012

Thông tư

24/2012/TT-BCT

17/09/2012

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean

31/10/2012

Thông tư

11/2012/TT-BTTTT

17/7/2012

Quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

01/9/2012

Thông tư

51/2012/TT-BTC

30/03/2012

Thông tư điều chỉnh hiệu lực thi hành của thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

14/5/2012

Thông tư

36/12/TT-BTC

02/03/2012

Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào

01/01/2012

Thông tư

20/2012/TT-BTC

15/02/2012

Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

01/4/2012

Thông tư

15/2012/TT-BTC

08/02/2012

Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2012

Thông tư

88/2011/TT-BNNPTNT

28/12/2011

Hướng dẫn nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lỉnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

11/02/2012

Thông tư

163/2011/TT-BTC

17/11/2011

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014

01/01/2012

Thông tư

162/2011/TT-BTC

17/11/2011

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean – Trung Quốc

01/01/2012

Thông tư

161/2011/TT-BTC

17/11/2011

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2012-2014

01/01/2012

Thông tư

28/2011/TT- BNNPTNT

15/4/2011

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu

15/4/2011

Thông tư

09/2011/TT-BNNPTNT

02/03/2011

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

16/04/2011

(Hết hiệu lực )

Thay thế bởi 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

 

Thông tư

15/2011/TT-BCT

30/03/2011

Quy định thủ tục đang ký Danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

15/05/2011

Thông tư

07/2011/TT-BCT

24/03/2011

Thông tư Quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

09/05/2011

(Sửa đổi bởi 24/2011/TT-BCT ngày 16/06/2011)

Thông tư

06/2011/TT-BCT

21/03/2011

Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

04/05/2011

Sửa đổi bởi TT số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013

Thông tư

01/2011/TT-BCT

14/01/2011

Sửa đổi thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sưả đổi vá Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế tòan diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

01/03/2011

Thông tư

21/2010/TT-BCT

17/05/2010

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

01/07/2010

(thay thế  thông tư 01/2010)

Sửa đổi, bổ sung bởi 24/2012/TT-BCT ngày 17/9/2012

Thông tư

194/2010/TT-BTC

06/12/2010

Thông tư Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

20/01/2011

Thay thế 79/2009/TT-BTC

Thông tư

01/2010/TT-BCT

08/01/2010

Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu kức chung (cept) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN ( AFTA)

21/02/2010

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 21/2010/TT-BCT

Thông tư

49/2010/TT-BTC

12/04/2010

Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

27/05/2010

(Sửa đổi bởi 1519/QĐ-BTC ngày 02/07/2010)

Thông tư

36/2010/TT-BCT

15/11/2010

Thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa

01/01/2011

(Sửa đổi bởi thông tư 01/2011/TT-BCT)

Thông tư

184/2010/TT-BTC

15/11/2010

Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

01/01/2010

Hết hiệu lực

Thay thế bởi thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

Thông tư

12/2009/TT-BCT

22/05/2009

Về thực hiện quy tắc xuất xứ của hiệp định thương mại hàng hóa Asean

06/07/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi thông tư 01/2010/TT-BCT

Thông tư

60/2009/TT-BNNPTNT

16/09/2009

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/10/2009

(thay thế 15/2006/QĐ-BTS)

Hết hiệu lực

Được thay thế bởi 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011

Thông tư

43/2009/TT-BTTTT

30/12/2009

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

15/02/2010

(thay thế 11/2007/QĐ-BBCVT)

Hết hiệu lực thay thế bởi 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012

Thông tư

10/2009/TT- BCT

18/05/2009

Thực hiện quy tắc hiệp định giữa  nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế.

22/06/2009

Thông tư

83/2009/TT -BTC

22/04/2009

Về việc ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế tòan diện ASEAN –Nhật Bản giai đoạn 2009 – 2012.

12/06/2009

Hết hiệu lực

Thông tư

80/2009/TT-BTC

22/04/2009

Hướng dẫn thuế xuất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

01/01/2009

Hết hiệu lực

Thay thế bởi TT 36/2012

Thông tư

79/2009/TT -BTC

20/04/2009

Hướng dẫn về thủ tục hải quan ; kiểm tra; giám sát hải  quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

04/06/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi thông tư 128/2013/TT-BTC

Thông tư

77/2009/TT-BTC

14/04/2009

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

19/04/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

73/2009/TT-BTC

13/04/2009

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

13/04/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

76/2009/TT-BTC

13/04/2009

Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong  biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

13/04/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

72/2009/TT-BTC

10/04/2009

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

09/04/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

68/2009/TT-BTC

03/04/2009

Về việc sửa đổi mã số và mức thuế xuất nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

08/04/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

67/2009/TT-BTC

03/04/2009

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

03/04/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

37/2009/TT-BTC

26/02/2009

Hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

01/03/2009

Thông tư

28/2009/TT-BTC

10/02/2009

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

10/02/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

18/2009/TT-BTC

31/01/2009

Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

30/01/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

05/2009/TT-BTC

13/01/2009

Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo nghị định số 30/2008 NQ-CP ngày 11/12/2008

01/01/2009

(hêt hiệu lực)

Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC

Thông tư

45/2007/TT-BTC

07/5/2007

Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

04/7/2007

Thông tư

09/2007/TT-BKHCN

06/04/2007

Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

15/5/2007

Thông tư

04/2007/TT-BTM

4/04/2007

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

06/05/2007

Thông tư

02/2007/TT- BTM

02/02/2007

Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

08/03/2007

(hết hiệu lực)

Theo NĐ 149/2005/NĐ-CP

Thông tư

10/2006/TT-BTM

01/06/2006

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

27/06/2006

Thông tư

08/2006/TT- BTM

17/04/2006

Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về

13/05/2006

Thông tư

07/2006/TT-BTM

17/04/2006

Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ- CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật

13/05/2006

 

Thông tư

01/2006/TT-BCN

11/04/2006

Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp.

1/05/2006

Thông tư

14/2006/TT - BTC

28/02/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế Nhập khẩu ưu dãi đặc bịêt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

03/4/2006

(hết hiệu lực)

Quyết định

2331/QĐ-BTC

18/9/2012

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

18/9/2012

Quyết định

06/2012/QĐ-TTg

20/01/2012

Quyết định về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

15/03/2012

Quyết định

1519/2010/QĐ-BTC

02/07/2010

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

27/05/2010

(đính chính 49/2010/TT-BTC)

Quyết định

11122/BCT-XNK

04/11/2010

V/v triển khai mẫu D ATIGA thay cho mẫu D CEPT

13/11/2010

Quyết định

90/QĐ-BTC

13/01/2010

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

13/01/2010

Quyết định

2684/QĐ-BTC

30/10/2009

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

30/10/2009

Quyết định

115/2008/QĐ- BTC

9/12/2008

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi  đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

9/01/2009

Quyêt định

112/2008/QĐ-BTC

01/12/2008

Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do  ASEAN – Hàn Quốc giai đọan 2009-2011

1/01/2009

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT- 163/2011/TT-BTC

Quyết định

111/2008/QĐ -BTC

01/12/2008

Về việc ban hành biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do sang ASEAN – Trung Quốc giai đoạn năm 2009-2011.

1/01/2009

Hết hiệu lực

Thay thế bởi TT-162/2011/TT-BTC

Quyết định

75/2008/QĐ -BTC

10/09/2008

Sửa Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

 

11/10/2008

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi 37/2009/TT-BTC

Quyết định

73/2008/ QĐ -BTC

05/09/2008

Về việc sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt  của Việt Nam để thực hiệm hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

9/10/2008

Hết hiệu lực

Thay thế bởi thông tư 161/2011/TT-BTC

Quyết định

71/2008/QĐ -BTC

01/09/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

02/10/2008

(hết hiệu lực)

Thay thế bời QĐ 2684/QĐ-BTC

Quyết định

27/2008/QĐ-BCT

 

11/08/2008

Về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

09/09/2008.

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 07/2011/TT-BCT

Quyêt định

19/2008/QĐ-BCT

24/07/2008

Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng ứng các ưu đãi.

 

05/09/2008

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 21/2010/TT-BCT

Quyết định

50/2008/QĐ - BTC

11/07/2008

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

 

09/08/2008

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 37/2009/TT-BTC

 

Quyết định

36/2008/QĐ -BTC

12/06/2008

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)của các nước ASEAN giai đọan 2008 - 2013

24/07/2008

Hết hiệu lực

Thay thế bởi QĐ 2331/QĐ-BTC

Quyết định

10/2008/QĐ-BCT

 

16/05/2008

Về việc bổ sung, danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

15/06/2008.

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 07/2011/TT-BCT

Quyết định

 

106/2007/QĐ-BTC

 

20/12/2007

Về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

07/02/2008

(Hết hiệu lực)

Quyết định

 

11/2007/QĐ-BBCVT

 

24/05/2007

Về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/06/2006 của Bộ trưởng bộ Bưu chính, viễn thông ban hành danh mục sản phẩm công  nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

28/06/2007

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 11/2012/TT-BTTTT

Quyêt định

07/2007/QĐ-BTM

28/02/2007

Về việc ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

02/04/2007

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 07/2011/TT-BCT

Quyêt định

40/2006/QĐ-BCN

01/12/2006

Về việc bổ sung Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành theo quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 7/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

30/12/2006

 

Quyêt định

15/2006/QĐ-BTNMT

8/09/2006

Về việc Ban hành Danh mục Thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

7/10/2006

 

Quyêt định

15/2006/QĐ-BTS

8/09/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản.

12/10/2006

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 88/2011/TT-BNNPTNT

Quyêt định

12/2006/QĐ-BTNMT

8/09/2006

Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

7/10/2006

Hết hiệu lực

Thay thế bởi TT 01/2013/TT-BTNMT

Quyêt định

27/2006/QĐ-BXD

06/09/2006

Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ- CP ngày 23/01/2006 của chính phủ

7/10/2006

Quyêt định

20/2006/QĐ-BBCVT

30/06/2006

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

20/07/2006

(hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT 11/2012/TT-BTTTT

Quyêt định

19/2006/QĐ-BGTVT

04/05/2006

Về việc công bố danh mục hàng hoá theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của chính phủ.

25/05/2006

Quyêt định

06/2006/QĐ-BCN

10/04/2006

Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

01/05/2006

Quyêt định

05/2006/QĐ-BCN

07/04/2006

Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ.

01/05/2006

           

 

 


10-04-2014