Tin khác
Tin khác
Triển khai Công thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kêu gọi chung tay hành động giải quyết các vấn đề rác thải nhựa 
23/07/2019 
 

         Ngày 03 tháng 7 năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 484/KH-BQLKCN về việc triển khai Công thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục đích nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận
động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi
nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ
con người và hệ sinh thái,

Kế hoạch đề ra các giải pháp cụ thể:

          - Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon sử dụng một lần nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, nilon không thân thiện môi trường.

- Thường xuyên phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, bao bì nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- Đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện hạn chế, tiến tới không sử dụng bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện phân loại, thu gom rác thải phát sinh tại trụ sở văn phòng làm việc có khả năng tái chế, tái sử dụng nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan tích cực tham gia bằng hành động cụ thể như thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần.

- Nghiêm túc việc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan.

Tiến Khoa-QHXD 
Tin đã đưa
(12/05)
(08/05)
(07/05)
(08/04)
(07/04)
(27/03)
(19/03)
(13/03)
(06/03)
(27/02)