Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Thông báo điểm đánh giá CTHĐ trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng 
28/10/2019 
 

Thực hiện kế hoạch số 618/KH-BQLKCN ngày 30/8/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phong Ban Quản lý các khu công nghiệp,

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo điểm Chương trình hành động của các ứng viên trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phong Ban Quản lý các khu công nghiệp (Thông báo)
 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)