Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Thay đổi tên của Công ty CP Bao bì nhựa Á Đông trong KCN Thành Hải 
27/12/2019 
 

Ngày 23/12/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần cho Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận (trước đây là Công ty CP bao bì nhựa Á Đông) với mã số doanh nghiệp là 4500612431 đăng ký thay đổi lần thứ 4 tại Lô số L1, L2a KCN Thành Hải, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Nguyễn Trường Châu (Giám đốc).

Như vậy, Công ty CP bao bì nhựa Á Đông đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận.

QN