Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Tham vấn ý kiến cộng đồng về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Hải 
19/03/2020 
 

Ngày 28/02/2020, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp (chủ đầu tư  Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Hải) đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Công nghệ môi trường Nguyễn Lê Gia tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Hải tại xã Thành Hải và phường Văn Hải.

 Tại buổi tham vấn, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Công nghệ môi trường Nguyễn Lê Gia đã nêu tóm tắt tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Hải, sơ lược các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do dự án gây ra đồng thời giải đáp các thắc mắc của người dân và các cán bộ cấp phường, xã về tác động của dự án.

Kết thúc buổi tham vấn ý kiến cộng đồng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã thông qua báo cáo tóm tắt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và giải đáp cơ bản các ý kiến của người dân tại Phường Văn Hải và xã Thành Hải./.

QN 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)