Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP NGÀY 15/11/2019 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
27/12/2019 
 

Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh NinhThuận ban hành Văn bản số 1242/BHXH-QLT ngày 06/12/2019 về việc điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BHNN theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đối với các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh như sau:

            1. Về áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2020.

           Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, cụ thể:

          - Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, gồm: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Bắc;

          - Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, gồm: Các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái.

            2. Về tổ chức thực hiện mức lương tối thiểu vùng.

          Căn cứ vào mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và các nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động với người lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế của doanh nghiệp, Doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty và người lao động để thỏa thuận, xác định việc điều chỉnh các mức tiền lương trong thang, bảng lương của Công ty. Sau khi điều chỉnh lại thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

          Trên cơ sở thang lương, bảng lương đã được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận điều chỉnh mức lương ghi trên Hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, đảm bảo các quy định của pháp luật lao động, có sự tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua/ đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng và lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

           Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, bổ sung, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

(kèm theo Văn bản số 1242/BHXH-QLT ngày 06/12/2019 của BHXH

tỉnh Ninh Thuận)

HKC 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(10/12)
(16/10)