Tin khác
Tin khác
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 TẠI NINH THUẬN 
04/02/2020 
 

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 30/12/2019 và Chương trình số 5248/CTr-UBND ngày 31/12/2019 về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Theo đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp quản lý các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào mừng năm mới 2020 với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đảm bảo thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các sở, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho các đội thông tin tuyên truyền, đội văn nghệ lưu động và các đoàn nghệ thuật xây dựng chương trình phục vụ các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ưu tiên các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại các vùng nông thôn, vùng xa trung tâm thành phố và các chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, nhất là các phong tục, tập quán tốt đẹp có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở như: tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, người già, cô đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của đất nước; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển; chú trọng tuyên truyền các giá trị của di tích lịch sử, truyền thuyết lễ hội trên hệ thống phát thanh tại lễ hội và địa phương nơi diễn ra lễ hội.

Đặc biệt, Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc cần phải làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức lễ hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường khu vực và không gian lễ hội… đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học, vui tươi, tiết kiệm và có ý nghĩa.

TH 
Tin đã đưa
(20/07)
(09/07)
(24/05)
(22/12)
(11/11)
(10/11)
(05/11)
(30/10)
(08/09)
(13/08)