Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
27/12/2019 
 

Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua là một chủ trương quan trọng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quản lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua chưa được thường xuyên, sâu kỹ nhất là ở vùng sâu, vùng xa, chất lượng nguồn lao động còn thấp, trình độ tay nghề, ngoại ngữ chưa đáp ứng tham gia thị trường lao động có thu nhập cao; một số doanh nghiệp chưa thông tin kịp thời về lao động của tỉnh đang làm việc ở nước ngoài; thông tin không đầy đủ về quyền và nghĩa vụ khi người lao động đi xuất khẩu lao động.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, ngày 11/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản chỉ đạo số 5016/UBND-VXNV về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Văn bản chỉ đạo, các Sở, ban ngành địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân, người lao động biết đầy đủ thông tin về chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi, trách nhiệm, thu nhập … của người lao động khi tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phải xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội to lớn, là một giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, nâng cao điều kiện sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý đối với các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách của nhà nước để dụ dỗ, lôi kéo đưa người lao động đi bất hợp pháp. Kịp thời phản ánh các điển hình tích cực và phát hiện, vạch trần những thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để ngăn ngừa tình trạng lừa đảo.

TH 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)