Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Quyết định quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu công nghiệp Thành Hải 
16/10/2019 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu công nghiệp Thành hải.

          Theo đó, đơn giá dịch vụ thoát nước trên 1 m3 nước thải là 8.163 đồng/m3. Giá dịch vụ thoát nước được xác định như sau:  Đơn giá x  Hệ số điều chỉnh (Hệ số K). Trong đó, hệ số K phụ thuộc vào hàm lượng chất gây ô nhiễm, được xác định theo bảng:

STT

Hàm lượng COD (mg/l)

Hệ số K

1

≤ 150

1,0

2

151-200

1,5

3

201-300

2,0

4

301-400

2,5

5

401-600

3,5

6

>600

4,5

          Giá dịch vụ thoát nước đã bao gồm phí bảo vệ môi trường, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Phương Thy – Nghiệp vụ 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)