Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động 
27/12/2019 
 

Ngày 20/11/2019, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ luật).

Bộ luật gồm 17 Chương, 220 Điều quy định về: Những quy định chung; việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn, vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới; những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; giải quyết tranh chấp lao động; quản lý nhà nước về lao động; thanh tra lao động, xử lý vi phạm pháp luật về lao động; điều khoản thi hành.

       Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực./.            
Kim Tiên 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)