Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
31/03/2020 
 

Tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu, ở nước ta và tại Ninh Thuận đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch bênh Covid-19,

          Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Công văn số 236/BQLKCN-VP yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

          1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng, chống dịch; bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nổ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tin thần chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh, gọn, dập dịch triệt để.

          2. Các Phòng Chuyên môn và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cần tăng cường, sáng tạo triển khai cách thức làm việc phù hợp trong tình hình dịch bệnh:

          - Chủ động tham mưu tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa thật sự cần thiết, đặc biệt là không thực hiện các cuộc họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng trong các công sở. Trong trường hợp buộc phải tổ chức cuộc họp, sự kiện (tập trung dưới 20 người trong 01 phòng) cần phải có các biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong công tác, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.  

          (kèm theo: Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh)

HKC 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)