Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ TRÍ VIỆT NINH THUẬN TẠI CCN THÁP CHÀM 
16/10/2019 
 

Ngày 10/9/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định chủ trương đầu tư số 1456/QĐ-UBND cho Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Cơ khí Trí Việt Ninh Thuận tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm với diện tích mặt đất sử dụng là 13.036 m2 và tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm, mục tiêu của Dự án Nhà máy Cơ khí Trí Việt Ninh Thuận là thiết kế, chế tạo, lắp đặt nồi hơi, thiết bị áp lực, hệ thống nhà máy lò hơi đồng phát, linh kiện, kết cấu kim loại, gia công cơ khí với quy mô, công suất dự án:  500.000 tấn/năm .

Tiến độ xây dựng cơ bản:  Tháng 9/2019 đến tháng 02/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

 Tiến độ xây dựng cơ bản:

          - Tháng 3/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

          - Tháng 02/2021:  Hoàn thành xây dựng công trình chính của dự án

          - Tháng 3/2020 đến tháng 6/2021: Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị.

          - Tháng 8/2021:  Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Dự án được hưởng các khoản ưu đãi đầu tư như sau:

  - Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Ưu đãi về thuế suất: Được áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong thời hạn 10 (mười) năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Dự án được miễn thuế 02 (hai) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 (bốn) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

 Để được hưởng ưu đãi thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, doanh nghiệp pháp đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế quy định tại Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Khoản 17, 18 và 19 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

- Về tiền thuê đất:

+ Trong thời gian xây dựng cơ bản: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

+ Sau thời gian xây dựng cơ bản: Diện tích đất thuê để thực hiện dự án miễn tiền thuê đất 07 (bảy) năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

- Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án theo Khoản 11, Khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Mục A.II.2 Phụ lục I , Phụ lục II - Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/22/2015 của Chính phủ

          Dự án Nhà máy Cơ khí Trí Việt Ninh Thuận đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV