Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NINH THUẬN THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
25/06/2019 
 

Ngày 30/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ May thêu Xuất khẩu Hoàng Anh O.I.C thuê để cho Cổ phần Sợi Ninh Thuận thuê để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sợi và chỉ tại Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận được thuê đất trên phần đất thu hồi đã cho Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ May thêu Xuất khẩu Hoàng Anh O.I.C thuê trước đây và thời gian thuê đất là 49 năm kể từ ngày 14/12/2017 với diện tích đất 23.585,1m2. Trả tiền thuê đất hàng năm là phương thức nộp tiền thuê đất được đề cập trong quyết định này.

Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận được hưởng các quyền lợi của người thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và quy định hiện hành.

Ngoài ra,  Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích và phạm vi ranh giới đất được thuê; tổ chức xây dựng công trình theo đúng hồ sơ đất thuê và hồ sơ thiết kế được duyệt.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Huệ