Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
10/04/2019 
 

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Nghị định này quy định điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3, Điều 54 của Bộ Luật lao động. Mục đích của việc cho thuê lại lao động nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định, thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân, đáp ứng những nơi có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Những công việc được thực hiện cho thuê lại lao động như: phiên dịch, trợ lý hành chính, lễ tân, hướng dẫn du lịch, hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, lập trình hệ thống máy sản xuất, xử lý các vấn đề tài chính thuế,…

Nghị định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 05/5/2019.

Thanh Thảo 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)