Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
04/02/2020 
 

Ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

          Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới bắt đầu áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp kể từ ngày 01/1/2020 như sau:

          - Vùng I: 4.420.000 đồng (tăng 240.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157)

          - Vùng II: 3.920.000 đồng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157).

          - Vùng III: 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157).

          - Vùng IV: 3.070.000 đồng (tăng 150.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157).

            Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.
Phương Thy – Nghiệp vụ 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)