Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT FDI 
04/02/2020 
 

Ninh Thuận nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ, thuận lợi về giao thông, vùng nguyên liệu và đặc biệt là nguồn lao động dồi dào. Những năm gần đây Ninh Thuận được nhiều nhà đầu tư quan tâm muốn đến đầu tư. Tuy nhiên đến nay Ninh Thuận thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Ðể nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung chuyển hướng mạnh mẽ sang thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng ít đất và lao động...

Ninh Thuận đã chủ động tập trung xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, đặc biệt cho ra đời Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Thường xuyên đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, kết nối nguồn vốn tín dụng đến doanh nghiệp được thuận lợi. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt cao, bên cạnh đó cơ quan đăng ký đầu tư phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư từ khâu cấp phép đầu tư cho đến khâu đi vào vận hành sản xuất.

Tuy nhiên, hiện nay mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và khu vực kinh tế tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa thật sự là đòn bẩy thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, doanh nghiệp FDI có xu hướng nhập khẩu cao và bộc lộ một số bất cập. Chưa kể nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý môi trường chưa đáp ứng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đến thuê, từ đó phát sinh nguy cơ về ô nhiễm môi trường.

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút FDI, trong thời gian tới, tỉnh sẽ chuyển hướng thu hút đầu tư FDI theo tiêu chí thu hút dự án công nghệ cao, môi trường cao, ngân sách cao và sử dụng ít đất, ít lao động. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có công nghệ cao, công nghệ nguồn, gia tăng xuất khẩu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ; các dự án sản xuất sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh; dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, các ngành được khuyến khích đầu tư sẽ là công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học. Cùng với đó, tỉnh sẽ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, dịch vụ giải trí... Ðể đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các ngành, các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công theo dõi các chỉ số thành phần thực hiện tốt cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà. Ðồng thời tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Thu hút dòng vốn FDI sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế và thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh theo hướng bổ sung nguồn vốn, chuyển giao công nghệ và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV