Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Luật quy định công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác 
19/03/2020 
 

Từ năm 2020, công chức đã nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật. Ngày 25/11/2019 Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 với nhiều quy định mới đáng chú ý.

Cụ thể, theo Khoản 18 Điều 1 của Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức thì mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật với nhiều mức độ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo cho đến xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này rất phù hợp với thực tế. Bởi vì trong thời gian công tác, cán bộ, công chức chưa bị phát hiện và xử lý. Đến khi nghỉ hưu mới phát hiện thì lại chưa có quy định.

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng nói rõ, cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01/7/2020 được thực hiện theo quy định của Luật này.

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 sẽ xử lý triệt để mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức cho dù đối tượng đó đã nghỉ việc hay nghỉ hưu.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

TH 
Tin đã đưa