Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 
18/02/2011 
 
Để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống quản lý nhà nước, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm trong dịch vụ hành chính từ trước đến nay như: Thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với khách hàng không mật thiết; phát triển chậm các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực; sự điều chỉnh, cải tiến công việc chưa kịp thời… Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính có những lợi ích đáng kể

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm mục đích xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 trong nhiều năm qua đã tạo được cách làm việc khoa học, mang tính hệ thống, công khai, minh bạch, loại bỏ được thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức nâng lên rõ rệt, nâng cao tính chất phục vụ gắn bó giữa Nhà nước với nhân dân, giảm thiểu các các hành động “chữa cháy”, giải phóng cán bộ lãnh đạo các cấp khỏi phải thường xuyên can thiệp vào những công việc sự vụ, vì khi đó cán bộ cấp dưới (trong hệ thống) đã có những công cụ để tự kiểm soát công việc của từng người hoặc một tập thể.

Ngoài ra, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 còn giúp cung cấp những công cụ để xác định và cụ thể hoá các nhiệm vụ nhằm bảo đảm dẫn đến những kết quả cụ thể, những công cụ lập các văn bản để đánh giá đơn vị của mình một cách có hệ thống và trên cơ sở đó mà đào tạo, huấn luyện các cấp lãnh đạo và cán bộ từ đó nâng cao chất lượng làm việc; cung cấp những công cụ để nhận biết, giải quyết các vấn đề tồn tại và cách phòng ngừa mọi sự tái diễn, thiết lập các biện pháp phát hiện sự sai sót, xác định các nguyên nhân gây ra sai sót, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp khắc phục; cung cấp những công cụ để giúp mọi cán bộ thực hiện đúng nhiệm vụ ngay từ đầu, điều này đạt được nhờ có các chỉ dẫn công việc, kiểm soát nội bộ, lãnh đạo tạo các điều kiện và nguồn lực cần thiết, huấn luyện cán bộ, kích thích vật chất và tạo môi trường làm việc thích hợp; cung cấp các bằng chứng khách quan về chất lượng các văn bản, tài liệu, biên bản hội nghị v.v... thông qua các tài liệu lưu trữ theo quy định, trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, chất lượng công việc sẽ được cải tiến nhằm đạt được các mục tiêu cao hơn thông qua việc phân tích và điều chỉnh hệ thống quản lý hoạt động cho phù hợp. 

Thanh Huệ