Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2019 
03/09/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2019

Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019


Thứ hai

 02/9/2019

Sáng

Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

Ban Lãnh đạo

Chiều

Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

03/9/2019

Sáng

08h00:Tham dự họp trực tuyến thường kỳ tháng 8/2019 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

04/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

05/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

06/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo